Fondsenwerving in de toekomst: Alles online, een webinar van FondsenwervingWebinars.

Veel non-profits zijn op zoek naar kennis over nieuwe manieren van fondsenwerving, friendraising en het bouwen van een actieve achterban. Men is op zoek naar innovatie; dat is waar Harmen van Doorn dagelijks mee bezig is met zijn platform PIFworld. Hij deelt graag zijn kennis.

De wereld wordt geconfronteerd met mondiale uitdagingen zoals klimaatverandering, industriële vervuiling en overbevolking. Maar tegelijkertijd verschaft het internet ons de mogelijkheid om samen te werken op een manier als nog nimmer gezien! Door de opkomst van sociale media kunnen we allemaal deel te nemen en samen de wereld veranderen. Samenwerken met gelijkgestemde organisaties en mensen zal niet alleen inspireren, het zal ons doel bereikbaar maken. Het internet biedt concrete mogelijkheden voor fondsenwerving, draagvlakcreatie en samenwerking in de sector. Het blijkt echter dat individuele non-profit organisaties niet de kennis en middelen hebben om de stap naar ‘online’ te maken – en zodoende burgers oprecht te betrekken. En het is precies deze kennis waar we het over gaan hebben.

Een niet te missen webinar dus! Het webinar is voor iedereen, elk werkniveau.

Spreker: Harmen van Doorn

Aanmelden voor een webinar kan via www.fondsenwervingwebinars.nl.

FondsenwervingWebinars is een initiatief van Baukje Stam, Ifunds en Reinier Spruit. Onze gezamenlijke drijfveer is de grote hoeveelheid kennis en ervaring onder fondsenwervers die nog gedeeld kan worden. We willen die kennisdeling bevorderen door kennis zeer laagdrempelig en gratis toegankelijk te maken voor iedereen die een betere fondsenwerver wil worden.