SEPA:  Single European Payment Area

07/12/2012

Het zal u niet zijn ontgaan: het betalingsverkeer gaat ingrijpend veranderen. Per 1 februari 2014 zullen vertrouwde betaalproducten als de acceptgiro en de incasso in hun huidige vorm ophouden te bestaan. Daarvoor in de plaats komen nieuwe betaalproducten die niet alleen binnen Nederland te gebruiken zijn, maar in veel andere Europese landen. Dit moet leiden tot een Single Euro Payments Area, oftewel: SEPA!

Wat betekent SEPA voor mijn organisatie? Download de checklist!

SEPA gaat over betalingsverkeer, maar raakt meer dan alleen de bestanden die u met de bank uitwisselt. ifunds heeft een overzichtelijke checklist samengesteld. De checklist bevat de belangrijkste stappen voor een zorgeloze SEPA migratie.

>> Download de gratis SEPA checklist

LinkedIn groep SEPA NL

De behoefte aan informatie rondom SEPA is groot. ifunds en het IF komen aan deze behoefte tegemoet door samen de LinkedIn groep SEPA NL op te richten. Fondsenwervende instellingen en ledenorganisaties zijn van harte uitgenodigd zich aan te melden voor deze groep.

>> Aanmelden voor LinkedIn groep SEPA NL
lees ook:
>> ifunds & Instituut Fondsenwerving (IF) lanceren LinkedIn groep SEPA NL