Privacy statement

ifunds vindt het belangrijk om vertrouwelijk en zorgvuldig om te gaan met de door u verstrekte gegevens. Bij de uitvoering van haar activiteiten is de bescherming van persoonsgegevens voor ifunds dan ook zeer belangrijk. ifunds conformeert zich daarom aan wet- en regelgeving, in het bijzonder aan de DDMA Privacy Code, en het Privacy Waarborg van het DDMA (de branchevereniging voor dialoogmarketing).

Bezoekersregistratie

Deze site is toegankelijk voor iedereen. Hij is bedoeld voor diegene die geïnteresseerd is in de software en dienstverlening van ifunds. ifunds registreert algemene bezoekgegevens zoals het aantal clicks op een bepaald onderwerp en gebruikt deze gegevens uitsluitend ter verbetering van de website. Deze informatie is algemeen van aard en valt niet te herleiden tot de individuele bezoeker. Het beleid van ifunds is dat deze gegevens niet gekoppeld worden aan de door u verstrekte persoonsgegevens.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door de browser worden opgeslagen op de computer. Deze site maakt gebruik van tijdelijke cookies. Deze cookies bevatten geen persoonlijke gegevens en worden gebruikt om het gebruik van onze site makkelijker te maken voor u. U kunt cookies weigeren door dit in uw browser in te stellen.

Verwerking van persoonsgegevens

Bij verzoeken om informatie en/of bij de aanvraag van software en/of dienst van ifunds worden persoonsgegevens en eventuele andere gegevens gevraagd. Deze worden door ifunds verwerkt voor het sturen van informatie of voor het aangaan en uitvoeren van Offertes, overeenkomsten, het verlenen van financiële diensten, en outsourcingscontracten. Verder voor het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties met inbegrip van de voorkoming en bestrijding van fraude en het uitvoeren van activiteiten gericht op het vergroten van het klantenbestand. ifunds kan deze gegevens ook gebruiken om u te informeren over relevante producten of diensten. Zoals eerder gezegd geldt dat elke verwerking in overeenstemming is met de wet en gedragscodes en op een behoorlijke en zorgvuldige wijze geschiedt.

Recht van verzet

Indien u geen prijs stelt op schriftelijke, telefonische en/of elektronische informatie over onze producten of dienstverlening, dan kunt u dit schriftelijk bij ons melden:
ifunds Nederland BV
Stationsplein 43, 3818 LE
Postbus 2107, 3800 CC

of digitaal via info @ ifunds.nl of via het contactformulier.

Wijzigingen

ifunds behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Op deze pagina vindt u altijd de meest recente informatie.

Disclaimer

ifunds zet zich in voor juiste en actuele informatieverstrekking op de site, maar geeft ter zake geen garanties voor nauwkeurigheid en volledigheid. ifunds aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (vermeende) schade, voortvloeiend uit uw toegang (of uit het niet kunnen verkrijgen van toegang) tot www.ifunds.nl of uit het uitgaan van informatie die op de site wordt verstrekt.

De inhoud van deze site is bestemd voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Er mag niets van gekopieerd en/of aan veranderd worden zonder toestemming vooraf van ifunds. Toestemming kan worden verleend voor niet-commerciële doeleinden met volledige bronvermelding. Het eigenaarschap van www.ifunds.nl ligt volledig bij ifunds. De op deze website afgebeelde gegevens waar onder andere onder begrepen logo’s, teksten, foto’s, illustraties en grafisch materiaal zijn eigendom van ifunds en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot de site.

Voor de muziekfragmenten geldt dat Buma/Stemra aan ifunds toestemming heeft verleend voor het muziekgebruik. Muziek op deze site kan door de bezoeker gedownload en beluisterd worden, doch alleen voor privégebruik. Verspreiding, in welke vorm dan ook, is niet toegestaan.

Verwijzingen naar andere websites zijn uitsluitend ter informatie van de bezoeker opgenomen. ifunds geeft geen enkele garantie voor de inhoud van dergelijke websites en kan hiervoor ook geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Alle gegevens die u stuurt naar www.ifunds.nl dienen juist en rechtsgeldig te zijn, en mogen geen inbreuk maken op rechten van derden.

ifunds confirmeert zich aan de DDMA privacy code DDMA privacy waarborg

Aanmelden nieuwsbrief